تماس

انتقادها، پیشنهادها و درخواستهای شما برای ما مهم هستند، از دریافت آنها سپاسگزار خواهیم بود.
شما میتوانید فرم درخواست را پر نمایید یا از طریق پست الکترونیک به آدرسهای زیر ارسال فرمایید.
اطلاعات مورد نیاز، انتقادها، پیشنهادها و درخواستها:
post@mlt-co.ir

کارخانه و دفتر مرکزی:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، خیابان اعتماد، کد پستی ۳۵۳۵۱۶۳۷۹۱

تماس:

+۹۸ (۲۳) ۳۱۲۷