دریافت استاندارد زیست‌محیطی اروپا

شرکت ماشین لنت تهران موفق به دریافت  استاندارد زیست‌محیطی اروپا (ISO 14001:2009) گردید.