ماموریت و چشم‌انداز

از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۶۷، این شرکت سعی نموده است شایسته ترین سرویس را به مشتریان گرانبهایش ارایه نماید.

با توجه دقیق در انتخاب تأمین کنندگان مواد اولیه و طرفهای تجاری، که به کیفیت بالای محصولات در تجارت بها میدهند، باور داریم که در موارد کیفیت و امنیت هیچ بهانه ای پذیرفته نیست.

مأموریت

 • رضایت مشتری به عنوان اصل اساسی
 • دسترسیهای محلی به مواد اولیه
 • مزیت رقابتی
 • تفاوت
 • تحویل بموقع محصولات با کیفیت بالا به مشتریان
 • قیمتهای متناسب با محصولات
 • توجه دقیق به نیازهای مشتریان و بازار
 • منتهای کوشش جهت ارتباط با مشتریان وبازار در جهت ایفای منافعی که شایسته آنهاست
 • باور داریم که ارایه سرویس به مشتری از ۱۰۰٪ شروع میشود
 • در نظر گرفتن موقعیتهای بازار متفاوت و بکار بردن استراتژیهای ویژه برای هر منطقه
 • ارتباط دوستانه مؤثر با تأمین کنندگان مواد اولیه با کیفیت ممتاز

چشم‌انداز

 • ایجاد ارزش در منطقه هایی که حضور داریم
 • نام مورد اعتماد در بازارهای هدف خواهیم بود
 • شرکت متمرکز بر خواسته های مشتری و بازار، که همواره در جستجوی بالاترین کیفیت و سرویس برای مشتریانش خواهد بود
 • ایجاد اتحادهای دوستانه با مشتریان و تأمین کنندگان

ما به دوستی و ارتباطات بلندمدت ایمان داریم. امید که با کمک هم بتوانیم زنجیره ای قوی ایجاد نماییم این باور مایه مسرت ماست و از اینکه بتوانیم درخواستهای دوستانمان را فراهم کنیم خوشحال میشویم.