اخبار

۱۲/۰۵/۱۳۹۶
در بازدید اخیر استاندار محترم استان سمنان، جناب آقای دکتر خباز و هیئت همراه از سازمان‌های مختلف، ایشان شرکت ماشین لنت تهران را نماد عینی و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در کشور دانستند.    
۲۴/۰۱/۱۳۹۵
شرکت ماشین لنت تهران موفق به دریافت  استاندارد زیست‌محیطی اروپا (ISO 14001:2009) گردید.