خودروهای سواری

گستره‌ای از انواع لنت ترمز‌های کفشکی و کفشک کامل ترمز جهت خودروهای سبک

به عنوان نمونه:

– پژو ۴۰۵
– پژو ۲۰۶
– سمند
– پیکان

و …